Порядок видачі санітарного паспарта на пасіку, та його вартість.

Для інформації, прошу всіх уважно ознайомитись.
Порядок видачі санітарного паспарта на пасіку за наказом від 13,04,2009 №85,
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16535.html 
Лабараторні аналізи  наказ №18 від 26,01,2016 «Міністерство аграрноі політики та продовольства краіни»

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0243-16

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0244-16/paran4#n4
(част.III, п.1.11 вартість 1 бджолосім’і(проба) — 29,73 грн., )